WIJ Groningen

Alle jeugdwerkers in Groningen zijn onderdeel van WIJ Groningen. In totaal zijn er 11 van deze sociale wijkteams verspreid over alle wijken van de stad. Het Zorgloket, Centrum voor Jeugd & Gezin en Stip werken samen onder de naam WIJ Groningen; Voor zorg, ondersteuning en ontmoeting dichtbij huis.

Het dagelijkse leven: school, opvoeding, werk, zorgen voor anderen, leuke dingen doen enz. De meeste mensen regelen dat zelf. Toch heeft iedereen wel eens ondersteuning nodig. Bij het WIJ-team in jouw wijk kun je terecht voor informatie en advies over zorg en ondersteuning in de gemeente Groningen. 

 

Jeugdteams

9 Van de WIJ-teams hebben een speciaal jeugdteam. De jeugdteams bestaan uit 3 tot 5 jeugdwerkers en buursportwerk. Elk jeugdteam heeft op deze site een eigen pagina waarop je precies kunt lezen wat er in jouw buurt te doen is. Wekelijks is er een regulier gevarieerd activiteitenaanbod, dat per wijk verschilt. Daarnaast is er in de schoolvakanties een aangepast programma. Elke week worden tal van activiteiten georganiseerd. Van feestavonden, meidenmiddagen en kookclubs tot sportactiviteiten, relaxte soosavonden in het jongerencentrum en een zomerkamp op de Wadden bijvoorbeeld. Jongeren doen niet alleen mee, maar denken ook mee over de inhoud van de activiteiten en helpen mee in de organisatie en uitvoering. 

 

Jeugdwerk

We krijgen de opdracht van de gemeente Groningen om te zorgen dat

  • Kinderen en jongeren zich ontwikkelen tot betrokken en verantwoordelijke burgers die een bijdrage leveren aan een duurzame en democratische samenleving.
  •  
  • Kinderen en jongeren meedoen in de samenleving, dicht bij huis, in de eigen straat en buurt en ook door bijvoorbeeld lid te zijn van een sportvereniging. Armoede mag hiervoor geen belemmering zijn.
  •  
  • Jongeren en kinderen betrokken zijn bij hun leefomgeving en buurtgenoten. Ze leren welke invloed zij kunnen uitoefenen op hun leefomgeving.
  •  
  • Jongeren en kinderen zich ontplooien. Ze hebben een zinvolle vrijetijdsbesteding en worden gestimuleerd tot een gezonde leefstijl.
  •  
  • Jongeren en kinderen hun democratisch recht kennen en de gemeente stimuleert hen van dit recht gebruik te maken.
  •  

Om te voldoen aan deze opdracht organiseren wij samen met jeugd, hun omgeving en samenwerkingspartners in de wijk activiteiten en ondersteunen we bij vragen van jeugd en hun omgeving.

We doen dit vanuit de volgende visie:

Visie

Jeugdigen van 4 tot 18 jaar staan centraal. Elke jeugdige mag er zijn en dat dragen wij uit. Jeugdwerk Nieuwe stijl activeert en stimuleert jeugdigen zich te ontwikkelen tot zelfredzaamheid, emancipatie en participatie in de samenleving. Jeugdigen krijgen de ruimte en de veilige omgeving die nodig is om te leren en zich te ontwikkelen. Iedere jeugdige heeft talenten en kwaliteiten en wij stimuleren hen in de ontwikkeling hiervan. We zien hierbij de jeugdige als onderdeel van zijn sociale omgeving.

De jeugdwerkers werken vraaggericht en outreachend. Dat betekent dat we ook op straat te vinden zijn en dat we nagaan wat jeugd nodig heeft.

We werken samen, in de wijk, met de jeugd, de professionals en de buurtbewoners en gaan hierbij uit van ieders eigen kracht en professionele ruimte. Onze benadering is er op gericht een veilige leeromgeving te creëren en samen met de jeugdigen te werken aan het ontwikkelen van hun talenten, het bevorderen van de zelfredzaamheid en het versterken van het eigen probleemoplossend vermogen zodat ze (weer) grip houden/krijgen op het leven door controle, bewustzijn en participatie.

Wij werken met heldere plannen en doelstellingen. Wij geven onze partners, opdrachtgevers en bestuur inzicht in onze doelen en resultaten.

 

Jimmy’s Jongerenwinkel, Herestraat 100

Zoek je antwoorden op vragen die je bezighouden en weet je even niet waar terecht kan? Kijk dan ook eens bij Jimmy’s waar jongeren samen komen en samen werken. Als je iets wilt weten, of als je iets wilt doen kun je hier ook terecht. Hoe eenvoudig of moeilijk je vraag ook is, met Jimmy’s ga je op zoek naar de juiste personen, plekken en organisaties om een antwoord te vinden. Ook kan Jimmy’s je helpen om te bereiken wat je wilt bereiken. Jimmy’s is een jonge organisatie in ontwikkeling en nooit af. Dus… ben je jong en wil je zelf iets weten of voor elkaar krijgen? Of wil je zelf jongeren helpen om antwoorden op hun vragen te vinden? Check dan www.jimmys050.nl