WIJ-Jeugdwerk

10 Van de 11 WIJ-teams in de stad Groningen hebben een eigen jeugdteam. In samenwerking met stagiaires en/of vrijwilligers organiseren en begeleiden de jeugdwerkers tal van uiteenlopende activiteiten voor kinderen en jongeren in de wijk. Denk aan een themafeest, meidenmiddag, tienerinloop, kinderknutselclub, kookworkshop, sportactiviteit, soosavond, voorlichting, uitje, zomerkamp, spelweek enz. De jeugdigen doen niet ‘alleen maar’ mee, maar denken ook mee over de inhoud van de activiteiten en helpen mee in de organisatie en uitvoering. 

De activiteiten van het WIJ-jeugdwerk dragen enerzijds bij aan de ontwikkeling van de jeugdigen, bijvoorbeeld m.b.t. sociale vaardigheden, zelfontplooiing, talentonwikkeling en weerbaarheid. Anderzijds is de jeugdwerker dichtbij met passende hulp en ondersteuning of een doorverwijzing naar extra zorg, wanneer een kind of jongere met vragen of problemen kampt.

Visie

Jeugdigen van 4 tot 18 jaar staan centraal. Elke jeugdige mag er zijn en dat dragen wij uit. Jeugdwerk Nieuwe Stijl activeert en stimuleert jeugdigen zich te ontwikkelen tot zelfredzaamheid, emancipatie en participatie in de samenleving. Jeugdigen krijgen de ruimte en de veilige omgeving die nodig is om te leren en zich te ontwikkelen. Iedere jeugdige heeft talenten en kwaliteiten en wij stimuleren hen in de ontwikkeling hiervan. We zien hierbij de jeugdige als onderdeel van zijn sociale omgeving.

De jeugdwerkers werken vraaggericht en outreachend. Dat betekent dat we ook op straat te vinden zijn en dat we nagaan wat jeugd nodig heeft.

We werken samen, in de wijk, met de jeugd, de professionals en de buurtbewoners en gaan hierbij uit van ieders eigen kracht en professionele ruimte. Onze benadering is er op gericht een veilige leeromgeving te creëren en samen met de jeugdigen te werken aan het ontwikkelen van hun talenten, het bevorderen van de zelfredzaamheid en het versterken van het eigen probleemoplossend vermogen zodat ze (weer) grip houden/krijgen op het leven door controle, bewustzijn en participatie.

Stichting WIJ Groningen

In de stad Groningen kun je terecht bij 1 van de 11 WIJ-teams:

- Als je een vraag hebt of ondersteuning, hulp of zorg nodig hebt.

- Voor ontmoeting en activiteiten.

- Als jij je op de één of andere manier wilt inzetten voor jouw buurt.

WIJ voor iedereen

Het WIJ-team is er voor alle Stadjers! Jong en oud, arm en rijk, met en zonder handicap of beperking. Zowel voor iedereen die zelf even niet verder kan, als voor wie een goed idee heeft. Voor vragen die te maken hebben met ouder worden, evenals voor vragen over opvoeden en zorg. Voor jezelf, voor je kind of voor een ander waar je voor zorgt. WIJ is ook een plek voor ontmoeting en activiteiten. Kom gerust langs voor een kop koffie en/of een praatje met andere buurtbewoners en de medewerkers van WIJ. Loop je rond met een goed idee voor jouw buurt of wijk? Deel het met WIJ! Denk je dat jouw ervaringen een ander kunnen helpen? Vertel het aan WIJ. Of misschien wil je graag vrijwilligerswerk doen? WIJ heeft tips en suggesties. Samen met jou kijken medewerkers naar wat jij nodig hebt en hoe jij dat kunt regelen.

Werkwijze WIJ

Uitgangspunt bij WIJ is dat iedereen zolang en zoveel mogelijk eigen keuzes in het leven maakt. Daarbij is wat iemand wél kan belangrijker dan wat iemand niet kan. Jouw belang staat voorop en eigen verantwoordelijkheid en elkaar helpen staan daarbij centraal.

Door de samenwerking van verschillende organisaties binnen het WIJ-team hoef je je vragen niet op verschillende plaatsen bij verschillende mensen te stellen. Zijn er meerdere problemen in een gezin of huishouden? Dan pakken we deze als geheel aan. Samen met de hulpverlener wordt een plan van aanpak gemaakt. Vind je het moeilijk om hulp te vragen of om je probleem onder woorden te brengen? Heb je moeite met alle loketten en regels die er zijn? De medewerkers van de WIJ-teams zijn ervaren professionals. Zij weten veel van jeugdhulp, maatschappelijk werk, begeleiding van mensen met een beperking, inkomens- en schuldenproblematiek en nog veel meer. Zij zijn tevens getrainde cliëntondersteuners.

 

Jimmy’s Jongerenwinkel, Herestraat 100

Zoek je antwoorden op vragen die je bezighouden en weet je even niet waar terecht kan? Kijk dan ook eens bij Jimmy’s waar jongeren samen komen en samen werken. Als je iets wilt weten, of als je iets wilt doen kun je hier ook terecht. Hoe eenvoudig of moeilijk je vraag ook is, met Jimmy’s ga je op zoek naar de juiste personen, plekken en organisaties om een antwoord te vinden. Ook kan Jimmy’s je helpen om te bereiken wat je wilt bereiken. Jimmy’s is een jonge organisatie in ontwikkeling en nooit af. Dus… ben je jong en wil je zelf iets weten of voor elkaar krijgen? Of wil je zelf jongeren helpen om antwoorden op hun vragen te vinden? Check dan www.jimmys050.nl