WIJ Jeugdteams

dragen bij aan de ontwikkeling van kinderen en jongeren

WIJ Jeugdteams

12 Van de 13 WIJ-teams in de gemeente Groningen hebben een speciaal jeugdteam.

De jeugdteams bestaan uit 2 tot 9 kinder- en/of jongerenwerkers. Het kinderwerk richt zich primair op basisschoolkinderen van 4 t/m 12 jaar en het jongerenwerk op de jeugd van 12 t/m 18 jaar.

In samenwerking met stagiairs en vrijwilligers organiseren en begeleiden de jeugdteams tal van uiteenlopende activiteiten en initiatieven, met en voor allerlei groepen jeugd (en evt. andere buurtbewoners) in de wijk. Denk aan een thema- of buurtfeest, meidenmiddag, tienerinloop, kinderknutselclub, kookworkshop, sportactiviteit, soosavond, voorlichting, uitstapje, zomerkamp, inspraakavond of spelweek bijvoorbeeld. De jeugd doet niet ‘alleen maar’ mee, maar denkt ook mee over de inhoud van de activiteiten en helpt mee in de organisatie en uitvoering.

De professionele kinder- en jongerenwerkers van WIJ bieden de jeugd de ruimte om in een veilige omgeving te leren en zich te ontwikkelen. Het jeugdteam ziet hierbij de jeugdige als onderdeel van de sociale omgeving. Het jeugdteam werkt vraaggericht en outreachend. Dat betekent dat we ook op straat te vinden zijn en op andere plekken waar de jeugd is, om na te gaan wat er nodig is. We werken samen met de jeugd, ouders, buurtbewoners, scholen, verenigingen en andere relevante organisaties, en gaan hierbij uit van ieders eigen kracht.

Het WIJ-jeugdteam draagt bij aan de ontwikkeling van de jeugd. Onder meer op het gebied van sociale vaardigheden, zelfontplooiing, eigenwaarde, talentonwikkeling, zelfredzaamheid, participatie en weerbaarheid. Daarnaast zijn de werkers dichtbij met passende hulp, ondersteuning en/of een doorverwijzing naar extra zorg, wanneer een kind of jongere met vragen of problemen kampt.

WIJ voor iedereen

Het WIJ-team is er voor alle Groningers!

Jong en oud, arm en rijk, stad en dorp, met en zonder handicap of beperking. Zowel voor iedereen die zelf even niet verder kan, als voor wie een goed idee heeft. Voor vragen die te maken hebben met ouder worden, evenals voor vragen over opvoeden en zorg. Voor jezelf, voor je kind of voor een ander waar je voor zorgt. WIJ is ook een plek voor ontmoeting en activiteiten. Kom gerust langs voor een kop koffie en/of een praatje met andere buurtbewoners en de medewerkers van WIJ. Loop je rond met een goed idee voor jouw buurt of wijk? Deel het met WIJ! Denk je dat jouw ervaringen een ander kunnen helpen? Vertel het aan WIJ. Of misschien wil je graag vrijwilligerswerk doen? WIJ heeft tips en suggesties. Samen met jou kijken medewerkers naar wat jij nodig hebt en hoe jij dat kunt regelen.

Door de samenwerking van verschillende organisaties binnen het WIJ-team, hoef je je vragen niet op verschillende plaatsen bij verschillende mensen te stellen. De medewerkers van de WIJ-teams zijn ervaren professionals. Zij weten veel van welzijnswerk, jeugdhulp, maatschappelijk werk, begeleiding van mensen met een beperking, inkomens- en schuldenproblematiek en nog veel meer.

Check050 is de website van het kinder-, jeugd- en jongerenwerk van WIJ Groningen. Lees meer over de jeugdteams.